content-bg

Kalené sklo

Kalené sklo se vyrábí řízeným procesem ohřevu na stanovenou teplotu a následovným rychlým ochlazením skla, čímž vznikne ve skle permanentní povrchové napětí a tím sklo vykazuje znatělne větší odolnost proti mechanickému a tepelnému namáhání.

Kalené sklo

Kalené sklo se vyrábí řízeným procesem ohřevu na stanovenou teplotu a následovným rychlým ochlazením skla, čímž vznikne ve skle permanentní povrchové napětí a tím sklo vykazuje znatělne větší odolnost proti mechanickému a tepelnému namáhání.

Při nadměrném zatížení skla, které lokálně naruší rovnováhu skla a překročí hranici pevnosti skla, dojde přesto ke spontánnímu rozpadu.Termické předpnutí skel způsobuje nyní extrémně vysokou rychlost rozpadu a postupné dělení vzniklého prasknutí tak, že se v ideálním případě sklo rozpadne na velké množství drobných úlomků, jejichž hrany jsou tupé a u nichž nehrozí nebezpečí zranění.

Technické údaje:

Tloušťky skel: od 3 mm do 19 mm
Výrobní rozměry: max. 5100 x 2440 mm
min. 100 x 250 mm